Lịch tuyển sinh

LỊCH TUYỂN SINH NĂM 2024

STT

TÊN KHÓA HỌC

LỆ PHÍ

CHƯƠNG TRÌNH

1

Tiếp viên hàng không trong nước

Từ 80.000.000đ

đến 130.000.000đ

1. Kiến thức cơ bản hàng không

2. Kỹ năng mềm

3.  Kỹ năng thi tuyển

4.  Tiếng anh cơ bản

5.  Tiếng anh Toeic

6.  Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp

7.  Xây dựng CV thi tuyển chuyên nghiệp

8.  Đồng phục thi tuyển

9.  Giáo trình học.

2

Tiếp viên hàng không quốc tế

Từ 80.000.000đ

đến 140.000.000đ

3

Nhân viên phục vụ phòng thương gia

Từ 60.000.000đ

đến 90.000.000đ

4

Nhân viên phục vụ hành khách

Từ 60.000.000đ

đến 90.000.000đ

5

Nhân viên cung ứng mặt đất

Từ 60.000.000đ

đến 90.000.000đ

6

Nhân viên phòng vé

Từ 60.000.000đ

đến 90.000.000đ

7

Đại diện hãng hàng không

Từ 60.000.000đ

đến 80.000.000đ

8

Nhân viên hỗ trợ khách hàng

Từ 60.000.000đ

đến 90.000.000đ

9

Nhân viên giám sát sàn đỗ

Từ 60.000.000đ

đến 85.000.000đ

10

Nhân viên thông thoại viên

Từ 60.000.000đ

đến 85.000.000đ

11

Nhân viên điều phái viên

Từ 60.000.000đ

đến 90.000.000đ

12

Nhân viên giám sát sân bay

Từ 60.000.000đ

đến 90.000.000đ

13

Phi công lái máy bay

Trao đổi cụ thể khi xét tuyển

14

Nhân viên An ninh hàng không

Từ 90.000.000đ

đến 140.000.000đ

 

15

Thợ máy/ Kỹ sư máy bay

Từ 80.000.000đ

đến 100.000.000đ

 

16

Nhân viên bảo dưỡng

Từ 60.000.000đ

đến 90.000.000đ

 

17

Nhân viên sắp xếp hành lý

Từ 45.000.000đ

đến 65.000.000đ

 

18

Lái xe vận hành trang thiết bị MĐ

Từ 45.000.000đ

đến 65.000.000đ

 

19

Nhân viên vệ sinh máy bay

Từ 45.000.000đ

đến 50.000.000đ