Đào Tạo

Text Box:   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ     
                      HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
 TRUNG TÂM AN NINH HÀNG KHÔNG SÂN BAY VIỆT NAM

STT

TÊN KHÓA HỌC

LỆ PHÍ

LƯƠNG THAM KHẢO

1

Tiếp viên hàng không trong nước

Từ 80.000.000đ

đến 130.000.000đ

Tổng thu nhập : 22-45tr/1 tháng

( lương cơ bản 7-10tr + 300k/1giờ bay)

2

Tiếp viên hàng không quốc tế

Từ 80.000.000đ

đến 140.000.000đ

Tổng thu nhập : 35- 70tr/1 tháng

( lương cơ bản 7-10tr + 300k/1giờ bay)

3

Nhân viên phục vụ phòng thương gia

Từ 70.000.000đ

đến 100.000.000đ

Lương cứng: 16-30tr

Tăng ca quá 8 tiếng x2 lương cơ bản

4

Nhân viên phục vụ hành khách

Từ 70.000.000đ

đến 100.000.000đ

Lương cứng: 16-30tr

Tăng ca quá 8 tiếng x2 lương cơ bản

5

Nhân viên phòng vé

Từ 70.000.000đ

đến 100.000.000đ

Lương cứng: 16-30tr

Tăng ca quá 8 tiếng x2 lương cơ bản

6

Nhân viên hỗ trợ khách hàng

Từ 70.000.000đ

đến 100.000.000đ

Lương cứng: 16-30tr

Tăng ca quá 8 tiếng x2 lương cơ bản

7

Phi công lái máy bay

Trao đổi cụ thể khi xét tuyển

 

8

Nhân viên An ninh hàng không

Từ 70.000.000đ

đến 100.000.000đ

Lương cứng: 16-30tr

Tăng ca quá 8 tiếng x2 lương cơ bản

9

Nhân viên sắp xếp hành lý

Từ 40.000.000đ

đến 60.000.000đ

Lương cứng: 15-23tr

Tăng ca quá 8 tiếng x2 lương cơ bản

10

Lái xe vận hành trang thiết bị MĐ

Từ 40.000.000đ

đến 60.000.000đ

Lương cứng: 15-23tr

Tăng ca quá 8 tiếng x2 lương cơ bản

 

1.   Kiến thức cơ bản hàng không

2.   Kỹ năng mềm

3.   Kỹ năng thi tuyển

4.   Tiếng anh cơ bản

5.   Tiếng anh Toeic

6.   Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp

7.   Xây dựng CV thi tuyển chuyên nghiệp

8.   Đồng phục thi tuyển

      9. Giáo trình học.